Важно: Можете да инсталирате MediaWiki на Вашия акаунт с няколко лесни стъпки чрез раздел "App Installer" на Вашия Контролен панел. Можете да откриете повече информация в статията App Installer.

Ако желаете да инсталирате MediaWiki ръчно, можете да следвате инструкциите, описани в тази статия.

MediaWikiMediaWiki е уеб-базиран, безплатен wiki софтуер, написан на PHP.

За да инсталирате MediaWiki, моля, следвайте тези указания:

 1. Свалете инсталацията от официалния сайт на MediaWiki:

  http://www.mediawiki.com

 2. След като свалите архива с инсталацията, трябва да го качите във Вашето уеб пространство.

  Можете да разархивирате файловете от сваления архив и после да ги качите, също така можете да качите архива и да използвате секцията Файлове на Контролния панел, за да разархивирате пакета.

  Най-добрият начин да качите големи или много на брой файлове е чрез FTP. Допълнителна информация относно възможните начини, можете да намерите в секцията Качване на файлове.

  Ако инсталирате апликацията в основния домейн или в някой поддомейн, ще трябва да изтриете първоначалния index.php файл. Можете да направите това през FTP или през секцията Файлове на Контролния панел.

 3. Създайте нови MySQL база данни и потребител за MediaWiki апликацията. Поради съображения за сигурност, MySQL бази данни и потребители могат да се създават единствено през хостинг Контролния панел. Можете да откриете детайлни инструкции за създаването на нови MySQL бази данни и потребители в нашата статия Създаване на MySQL база данни/потребител.

  След като MySQL базата данни и потребителя са създадени, трябва да асоциирате MySQL потребителя с базата данни, следвайки инструкциите от нашата статия Асоцииране на MySQL потребител с база данни. Добавете всички привилегии на MySQL потребителя за базата данни.
 4. MediaWiki изисква PHP 7.1 или по-нова версия. Можете да проверите PHP версията използвана от Вашия домейн/поддомейн в раздел PHP настройки на хостинг Контролния панел. Процесът по промяна на PHP версията за Вашия акаунт е обяснен в детайли в статията Промяна на PHP настройките за Вашия акаунт.

 5. Посетете с браузъра си директорията, в която са разархивирани MediaWiki файловете. На първа стъпка кликнете на линка set up the wiki.

 6. На първата стъпка кликнете на линка set up the wiki.

 7. От падащото меню Your language изберете език, който да бъде използван по време на инсталацията, а от Wiki language изберете езика за Вашето wiki. Кликнете на бутона Continue.

 8. На следващата страница MediaWiki проверява дали хостинг сървърът отговаря на инсталационните изисквания. Ако виждате съобщението "The environment has been checked. You can install MediaWiki.", можете да натиснете бутона Continue.

 9. На тази стъпка е нужно да настроите достъпа на MediaWiki до създадената от Вас база данни:

  Database type: MySQL
  Database host: Въведете "localhost" за MySQL 5 или "localhost:/tmp/mysql8.sock" за MySQL 8.
  Database name:Определете базата данни на MySQL, която сте създали за Вашата MediaWiki апликация.
  Database table prefix: Оставете това поле празно (по подразбиране), освен ако не инсталирате повече от едно MediaWiki копие в същата база данни.
  Database username: Въведете потребителското име за MySQL, което сте създали в секцията MySQL бази данни на Kонтролния панел за Вашата MediaWiki апликация.
  Database password: Въведете паролата, която сте задали за Вашия MySQL потребител.

  MySQL Settings
  Кликнете на бутона Continue.

 10. Следващата стъпка също се отнася за достъпа на MediaWiki до базата данни. Оставете избраните по подразбиране стойности и продължете напред чрез бутона Continue.

  Database settings

 11. В следващата стъпка е нужно да въведете името на Вашето wiki (Name of wiki). Името може да бъде свързано например със съдържанието на сайта, с името на Вашата компания или с Вашия домейн. Създайте административен акаунт, чрез който да управлявате Вашето wiki - въведете потребителско име (Your username), парола за административния акаунт (Password и Password again) и имейл адрес (E-mail address). Съветваме Ви да сложите отметка пред опцията Subscribe to the release announcements mailing list, за да можете да получавате известия по e-mail при наличие на нови версии на MediaWiki.

  Изберете опцията I'm bored already, just install the wiki и кликнете на бутона Continue (ако желаете да конфигурирате допълнителни настройки на MediaWiki, можете да изберете опцията Ask me more questions).

 12. MediaWiki е готов за инсталация. Кликнете на бутона Continue на тази страница, както и на следващата. След като инсталацията приключи, кликнете отново на бутона Continue.

 13. Инсталаторът на MediaWiki ще Ви предложи да свалите Вашия файл с настройки LocalSettings.php. Съхранете го на компютъра си. След това качете този файл в директорията, в която сте инсталирали MediaWiki. Това можете да направите чрез секцията Файлове на Контролния панел или по FTP. Допълнителна информация относно възможните начини, можете да намерите в секцията Качване на файлове.

 14. След като качите файла LocalSettings.php, кликнете на линка enter your wiki.

MediaWiki е инсталиран и можете да го използвате.

Важно: Следете оригиналния сайт за обновления по сигурността на Вашата инсталирана апликация.