90% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ ХОСТИНГ ПЛАНОВЕ, ЗА ДА ПРЕМЕСТИТЕ ЛЕСНО СВОЯ БИЗНЕС ОНЛАЙН

Инсталиране на Joomla [версия 3.9.0]

За да инсталирате Joomla, моля, следвайте следните указания:

1. Свалете инсталацията от официалния сайт на Joomla:

http://www.joomla.org

2. След като свалите архива с инсталацията, трябва да го качите във вашето уеб пространство. Можете да разархивирате файловете от сваления архив и после да ги качите, също така можете да качите архива и да използвате раздел Файлове от Контролния панел на уеб хостинга, за да разархивирате пакета. Най-добрият начин да качите големи или много на брой файлове е чрез FTP. Ако не знаете как да качвате файлове, моля посетете тази страница.


Ако инсталирате апликацията в основния домейн или в някой поддомейн, ще трябва да изтриете първоначалния index.php файл. Можете да направите това през FTP или през раздел Файлове на хостинг контрол панела.

3. Създайте MySQL база данни за Joomla апликацията. Можете да направите това в раздел MySQL бази данни на Контролния панел на хостинга. Трябва също така да направите допълнителен MySQL потребител за Joomla (също в раздел MySQL бази данни). Разрешете всички привилегии за допълнителния потребител.

4. Joomla изисква показването на грешки (display_errors) да е изключено. За да изключите показването на грешки, можете да го направите като създадете php.ini файл със следното съдържание:

display_errors = Off
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube.so
post_max_size = 20M 
memory_limit = -1 
upload_max_filesize = 20M 
max_execution_time = 120 
expose_php = Off
session.save_path = /tmp
error_reporting = E_ALL & ~E_STRICT & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED
date.timezone = ${TZ}
Mожете да създадете този файл директно чрез раздел Файлове от Контролния панел на уеб хостинга или първо на локалния си компютър и след това да го качите на акаунта си по FTP. След като сте създали php.ini, копирайте този файл в папката, в която сте разархивирали Joomla, както и в нейните подпапки administrator и installation. Имайте предвид, че стандартните php.ini файлове не работят рекурсивно и трябва да прибавите такъв файл във всяка директория, където искате да промените PHP настройките. Настройката date.timezone по подразбиране е настроена на сървърното време. Ако сте в друга времева зона, можете да смените настройката като вземете точния формат за вашата зона от http://php.net/timezones.

Друг вариант е да поставите горните редове в глобалният php.ini файл на акаунта и така можете да избегнете създаването на отделни php.ini файлове, които да поставяте в специфични директории. За да създадете и редактирате глобален php.ini файл, използвайте раздел PHP настройки в Контролния панел.

5. Уверете се, че браузърът ви приема кукита и отворете с него директорията, в която сте разархивирали Joomla. Изберете език на инсталацията (English) и попълнете полетата на Main Configuration формуляра. Въведете следните настройки:

Site Name: Името е по ваш избор, като например то може да се отнася към съдържанието на сайта, името на компанията ви или например името на домейна ви.
Description: Кратко описание на сайта.
Email: Определете административен e-mail за поддръжката на Joomla.
Username: Можете да оставите зададеното потребителско име admin или да въведете друго по ваш избор.
Password: Въведете парола по ваш избор, чрез която да администрирате вашата Joomla апликация. 
Confirm Administrator Password: Потвърдете по-горе въведената парола.
Site Offline: Можете да изберете дали след инсталацията сайта да е активен или не.

Main Configuration

Кликнете бутона "Next".


6. В стъпка 2: Database трябва да зададете вашите MySQL настройки. Изберете като Database Type MySQLi и въведете следните данни:

Host Name: localhost
Username: Въведете потребителското име за MySQL, което сте създали в MySQL секцията на хостинг контрол панела за вашата Joomla апликация.
Password: Въведете паролата, която сте задали за вашия MySQL потребител.
Database Name: Определете базата данни на MySQL, които сте създали за вашата Joomla апликация.
Table Prefix: Оставете тази част по подразбиране, освен ако не инсталирате повече от едно Joomla копие в същата база данни.
Old Database Process: Няма нужда да променяте тази настройка.

Database Configuration

Моля, имайте предвид, че всички стойности са чувствителни към главни и малки букви. Уверете се, че буквите съвпадат, когато въвеждате данните.

Кликнете Next.

7. Стъпка 3 е страницата Overview. Ще бъдат показани всички настройки, които сте въвели, както и резултатите от проверката за изискванията на Joomla. От секцията Finalisation можете да изберете дали да инсталирате примерно съдържание за вашия нов Joomla сайт (опцията Install Sample Data).

Finalization

След като сте готови с тази стъпка, кликнете бутона "Install".

8. Изтрийте директорията installation от папката, в която се намира Joomla. Можете да направите това чрез кликване на бутона Remove installation folder или по-късно чрез Файловия мениджър в Контролния панел или по FTP.

9. Ако желаете да видите резултата от инсталацията, кликнете върху бутона Site. В случай, че искате директно да пристъпите към администрирането на сайта, натиснете бутона Administrator.

 


ВАЖНО ЗА СИГУРНОСТТА НА ВАШИЯ СОФТУЕР
:

- следете сайтът на Joomla (http://joomla.org) за обновления по сигурността на софтуера, и си обновявайте инсталацията регулярно.

- за да увеличите сигурността на вашата инсталация ви съветваме да защитите папката за администрация (/administrator) с парола. Това може да се направи през секцията Защити ->Защита на уеб достъп във вашия хостинг Контролен Панел. Защитаването на тази папка с парола би блокирало повечето автоматични опити за хакване на инсталацията от трети лица.