SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
50% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ ХОСТИНГ ПЛАНОВЕ, ЗА ДА ПРЕМЕСТИТЕ ЛЕСНО СВОЯ БИЗНЕС ОНЛАЙН

Инсталиране на OpenCart [версия 3.0.2.0]

OpenCartOpenCart е безплатен софтуер за електронен магазин, написан на PHP.


За да инсталирате OpenCart, моля, следвайте тези указания:

1. Свалете инсталацията от официалния сайт на OpenCart:

http://www.opencart.com

2. След като свалите архива с инсталацията, трябва да го качите във вашето уеб пространство.

Можете да разархивирате файловете от сваления архив и после да ги качите, също така можете да качите архива и да използвате секцията Файловена Контролния панел, за да разархивирате пакета.

Най-добрият начин да качите големи или много на брой файлове е чрез FTP. Допълнителна информация относно възможните начини, можете да намерите в секцията Качване на файлове.

Ако инсталирате апликацията в основния домейн или в някой поддомейн, ще трябва да изтриете първоначалния index.php файл. Можете да направите това през FTP или през секцията Файлове на Контролния панел.

3. Създайте MySQL база данни за OpenCart. Можете да направите това през секцията MySQL бази данни на Контролния панел. Трябва също така да направите допълнителен MySQL потребител за OpenCart през секцията MySQL бази данни в Контролния панел. Разрешете всички привилегии за допълнителния потребител.

4. Чрез секцията Файлове в Контролния панел отворете директорията, в която сте разархивирали OpenCart архива. Проверете permissions настройките на поддиректориите на директория upload. Ако са настроени на 700, сменете permissions на 755 или 775 (рекурсивно). След това преместете съдържанието (всички файлове и директории) на директорията upload в директория, в която искате да инсталирате OpenCart. Сменете името на файла config-dist.php в главната и admin директории на config.php. Cлед това отворeте в браузъра си URL адреса на инсталационната директория.

5. На първа стъпка ще е необходимо да се съгласите с информацията за лиценза на софтуера. Ако сте съгласни, кликнете Continue.

6. На следващата страница се проверява дали хостинг сървърът отговаря на инсталационните изисквания. Натиснете Continue.

7. На тази стъпка е нужно да настроите достъпа на OpenCart до създадената от вас база данни:

Hostname: localhost

Username: Въведете потребителското име за MySQL, което сте създали в секцията MySQL бази данни на Kонтролния панел за вашата OpenCart апликация.

Password: Въведете паролата, която сте задали за вашия MySQL потребител.

Database:Определете базата данни на MySQL, която сте създали за вашата OpenCart апликация.

Port: Оставете това поле по подразбиране.

Prefix: Оставете това поле празно (по подразбиране), освен ако не инсталирате повече от едно OpenCart копие в същата база данни.

Част от тази стъпка е създаването на административен акаунт за OpenCart.За тази цел въведете следните данни:

Username: Определете потребителско име за административния акаунт на OpenCart.

Password: Въведете парола за административния акаунт.

E-Mail: Въведете e-mail адреса на административния акаунт.

Database configuration

Кликнете на бутона Continue.

8. Чрез линка Go to your Online Shop ще посетите главната страница на вашата OpenCart инсталация. Линкът Login to your Administration ще ви отведе до административния панел на OpenCart. Преди да използвате тези линкове, отворете секцията Файлове на Контролния панел и изтрийте директорията install на OpenCart.

Важно: Следете оригиналния сайт за обновления по сигурността на вашата инсталирана апликация.