30% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ ХОСТИНГ ПЛАНОВЕ, ЗА ДА ПРЕМЕСТИТЕ ЛЕСНО СВОЯ БИЗНЕС ОНЛАЙН

MySQL бази данни

Можете да манипулирате базите данни на Вашия хостинг акаунт като използвате секцията MySQL бази данни в Контролния панел. За да влезете в MySQL секцията, натиснете MySQL иконата на главната страница на Контролния панел.

• Как да създадем база данни

Създай нова база данни

Напишете името на новата база данни в полето Име на базата и натиснете бутона Създай. Страницата ще се обнови и новата база данни ще се появи в списъка с бази данни.

Името на базата данни може да съдържа само латински букви, числа и долни черти. Например: forumdatabase, forum_database, wordpress_db1 и т.н.

След като създадете Вашата база данни, системата автоматично ще разреши привилегии за главния MySQL потребител. Главният MySQL потребител е същият като този на Контролния панел. Неговата първоначална парола е същата като първоначалната парола на Контролния панел. В случай, че желаете да смените MySQL паролата, можете да използвате опцията Промяна на паролата за MySQL потребителите, намираща се в долния край натаба MySQL потребители в MySQL секцията.

Изтриване на база данни

За да изтриете база данни, използвайте бутона Изтрий, съответстващ на базата данни.

MySQL потребители

a. Създаване на допълнителни MySQL потребители

Можете да създадете допълнителни MySQL потребители и да им позволите известни привилегии за достъп до Вашите бази данни. За да създадете MySQL потребител, следвайте следните стъпки:

  1. Отворете таба MySQL потребители.
  2. Изберете базата данни от селектора Име на базата.
  3. Въведете потребителско име в полето MySQL потребител.
  4. Въведете парола в полето Парола

Под полето Парола ще забележите индикатор за надеждност на паролата. Индикаторът се променя в реално време, докато въвеждате паролата. Има пет отделни нива на надежност: Много нискаНискаСреднаВисокаОтлична. Заедно с индикатора за надежност се показва и подсказка с информация и съвети.

Добави MySQL потребител

Важно: Бутонът Добави ще остане неактивен (в сиво), ако надежността на паролата е на нива Много ниска или Ниска. За да можете да запазите дадена парола, то тя трябва да е с ниво на надежност СреднаВисока, или Отлична. Можете да разгледате следната статия за съвети при избор на надеждна парола:

Документация » Сигурност » Избор на парола

Може да използвате и автоматичния генератор на пароли:

Документация » Контролен панел » Автоматичен генератор на пароли След като въведете парола с индикация над Среднавъведете същата парола и в полето Потвърди паролата.
5. Изберете желаните привилегии от менюто Привилегии. По подразбиране са маркирани всички привилегии. Ако не желаете някакви по-специални настройки, можете да ги оставите в този вид.
6. Натиснете бутона Добави.

По подразбиране всички създадени потребители имат достъп до базите данни само локално (например от скрипт инсталиран на сървъра). Ако Ви е необходим достъп до базата данни чрез апликации инсталирани на Вашия компютър като NaviCat, MySQL Front, MySQL Control Center, Query Browser, и т.н., е нужно да разрешите външни връзки за съответния MySQL потребител и база данни.

б. Асоцииране на MySQL потребител с база данни

За да асоциирате съществуващ MySQL потребител с някоя от Вашите данни, така че той да има достъп до нея, отворете таба MySQL потребители, изберете базата данни, потребителя и съответните привилегии и натиснете бутона Асоциирай.

в. Смяна на парола за MySQL потребител


За да смените паролата наопределен
MySQL потребител, използвайте менюто Промяна на паролата за MySQL потребител в долния край на таба MySQL потребители. Формулярът за смяна на паролата на MySQL потребител също включва индикатор за надежност на паролата, като тя може да бъде сменена само ако измерената надежност е СреднаВисока, или Отлична.

Промяна на паролата

г. Изтриване на MySQL потребител
За да изтриете MySQL потребител, натиснете бутона Изтрий, съответстващ на MySQL потребителя.

Отдалечен достъп към базата данни

За да позволите отдалечен достъп, кликнете на линка Включи, съответстващ на MySQL потребителя и базата данни, за която искате да разрешите външни връзки. След като вече сте разрешили отдалечен достъп, ще можете да се свържете с базата данни от отдалечено място. Подробности относно MySQL хоста и порта са на разположение в горната част на MySQL секцията.

Използване на phpMyAdmin

Програмата phpMyAdmin е уеб базирана апликация, която осигурява лесен начин за манипулиране на бази данни. Можете да изпълнявате почти всякакви задачи, свързани с бази данни: създаване на таблици, импорт/експорт на данни, стартиране на MySQL заявки и т.н. Можете да влезете в програмата, използвайки иконката phpMyAdmin на главната страница на Вашия Контролен панел, или връзката phpMyAdmin в секцията MySQL бази данни.