7 април 2020

Още повече функции за хората, които се преместват в ICDSoft

Едва наскоро започнахме да предлагаме компенсации на хората, които се преместват от друг доставчик, където имат неизползван период от своя абонамент. Въпреки това доста клиенти вече се възползваха от тази оферта и се присъединиха към ICDSoft. Те не само получиха своята компенсация, но и сайтовете им бяха преместени напълно безплатно от нашия екип.

Сега, за максимално удобство на всички клиенти, преминаващи от VPS или подобен тип услуга от друг доставчик към ICDSoft, ние увеличихме максималната компенсация за VPS планове от 1 на до 6 месеца. Вече всички хостинг планове могат да получат компенсация от до 6 месеца за неизползван период от абонамент при предишен доставчик.

Допълнителна информация относно пълния пакет услуги, които предлагаме при преместване от друг доставчик, можете да намерите на следната страница:

Безплатно преместване на сайт с компенсация