SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!

8 юли 2020

Новa, подобрена платформа за изпълнение на PHP

Радваме се да обявим наличието на нов модел за изпълнение на PHP приложения на сървърите на ICDSoft.

През изминалата година хардуерната платформа на ICDSoft беше напълно обновена с последни поколения Intel Xeon процесори, SSD RAID конфигурация и сървърна виртуализация, базирана на Linux KVM. С добавянето на новия модел за изпълнение на PHP - PHP-FPM - целим да забързаме допълнително уебсайтовете, използващи този най-популярен език за уеб приложения.

PHP FastCGI Process Manager (съкратено PHP-FPM) работи, като поддържа активни PHP процеси, готови във всеки един момент да отработят влизащите заявки, вместо да стартира отделен PHP процес за всяка нова заявка, както е в традиционния CGI модел. Тази техника на изпълнение води до многократно подобрение на времето за отговор от сървъра (TTFB - time to first byte) и същевременно подобрява способността на сървъра да поеме голям брой едновременни заявки.

Като допълнение, при PHP-FPM се ползва и системата OPcache - кеширащ механизъм, който запазва предварително компилиран байт код в сървърната памет, което допълнително подобрява производителността на PHP.

Това ще забърза ли моя сайт?

Скоростта на един уебсайт зависи от много елементи и сървърната платформа е само един от тях. С наличието на новата технология на сървърите на ICDSoft и подходящ кеширащ механизъм, сървърната част от уравнението за Вашия бърз сайт е решена.

PHP-FPM и OPcache бяха обстойно тествани с всички най-популярни уеб приложения и ние не установихме проблеми, но това не значи, че не е възможно такива да възникнат с някои приложения. При нужда, винаги може да използвате и традиционния CGI модел на изпълнение.

Кога тази технология ще бъде налична на всички сървъри?

От днес PHP-FPM технологията вече е достъпна на всички сървъри и акаунти в България. Планираме тя да стане налична на всички наши сървъри във всички технически центрове до края на месец юли.

Всички нови акаунти на сървъри, където технологията е налична, ще бъдат активирани с PHP-FPM по подразбиране. Съществуващите акаунти на тези сървъри могат да бъдат конфигурирани да използват PHP-FPM чрез Контролния панел > секция „PHP настройки".