SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!

Тази секция показва пълен списък с комисиони от Вашите реализирани продажби, включително и бъдещи комисиони, които ще са платими след определен период от време, например комисиони за подновявания на хостинг акаунти. Когато някой последва афилиейт линк (или линк на промоционален код), а в резултат на това посещение има нова поръчка за хостинг акаунт, то тази поръчка се възприема като продажба, а Вие получавате комисион(и) за нея.

За хостинг акаунти, които се таксуват на годишна база, комисионата е 75% за първия период и 10% за всяко подновяване до третия период на таксуване за акаунта.

За хостинг акаунти, които се таксуват на месечна база, комисионата е 75% за първия период и 10% за всяко подновяване до дванадесетия период на таксуване за акаунта.

Можете да видите примерна таблица за възможни афилиейт печалби на следния линк:

Таблица с възможни печалби