Тази секция показва пълен и подробен списък на всички вече изплатени комисиони. Таблицата съдържа информация за всяка транзакция - дата на изплащане, размер на изплатената сума, начин на плащане, фактура за плащането и текущ статус на плащането.