Ако Вашият разполагаем баланс е положителен, той ще се появи като метод за плащане по подразбиране.

Ако не желаете да плащате от Вашия паричен баланс, премахнете отметката за плащане от баланс. Ако Вашият разполагаем баланс не е достатъчен за покриване на цялата поръчка, ще е нужно да използвате и друг начин на плащане за доплащане на разликата между разполагаемия Ви баланс и сумата на поръчката.

Плащания за хостинг услуги от баланса са без ДДС. Ако е приложим, ДДС ще бъде добавен към Вашите плащания за погасяване или захранване на баланса.