В подсекцията "Движения по паричния баланс" ще намерите списък с всички транзакции по Вашия паричен баланс. Можете да търсите по дата, а при наличие на транзакции в повече от една валута - и по валута. За да експортирате транзакциите в CSV файл, използвайте линка "CSV експортиране" под списъка с транзакции.