Автоматичното плащане за дадена услуга може да бъде спряно по всяко време чрез раздела „Автоматични плащания“ > щракнете върху автоматичното плащане, което желаете да спрете > бутон „Спри авт. плащане“.

Можете да спрете автоматичното подновяване за всички услуги, като изключите опцията за автоматично погасяване на паричния баланс от таблото за управление в Административния панел > бутон „Спри автоматично погасяване". Ако решите да активирате автоматично подновяване в бъдеще, ще трябва отново да активирате опцията „Автоматично погасяване през PayPal“ и след това да активирате автоматично подновяване за всяка услуга, която искате да се подновява автоматично.