По-долу можете да откриете следните примерни заявки за плащане:

  • Трансфер на самостоятелен домейн
  • Трансфер на основен или паркиран домейн
  • Нова поръчка за SSL сертификат
  • Подновяване на SSL сертификат
  • Ъпгрейд на хостинг акаунт
  • Миграция на хостинг акаунт
Трансфер на самостоятелен домейн

За да създадете поръчка за домейн трансфер, изберете съответния тип домейн от формуляра Нова услуга и натиснете бутона Добави. По-надолу на същата страница въведете домейна за трансфериране и натиснете бутона Търси. След проверката, натиснете бутона Трансферирай, въведете EPP кода и натиснете Потвърди, след което натиснете бутона Създай.

Някои видове домейни изискват допълнителни детайли за трансфер или регистрация. В такъв случай ще се появи подсекция Специфична информация за типа домейн, която трябва да се попълни.

Трансфер на основен или паркиран домейн

Ако домейнът, за чийто трансфер искате да създадете поръчка, вече е асоцииран с Ваш хостинг акаунт, въведете домейна или потребителското име на акаунта във формуляра Съществуващ хостинг акаунт, след което изберете действието Добавка към хостинг. Изберете типа домейн от категорията Домейн с отстъпка или Допълнителен домейн и натиснете бутона Добави.

По-надолу на същата страница въведете домейна за трансфериране и натиснете бутона Търси. След проверката, натиснете бутона Трансферирай, въведете EPP кода и натиснете Потвърди, след което натиснете бутона Създай.

Някои видове домейни изискват допълнителни детайли за трансфер или регистрация. В такъв случай ще се появи подсекция Специфична информация за типа домейн, която трябва да се попълни.

Нова поръчка за SSL сертификат

За поръчка за нов SSL сертификат за вече съществуващ хостинг акаунт, въведете домейна или потребителското име на акаунта във формуляра Съществуващ хостинг акаунт, след което изберете действието Добавка към хостинг. Изберете желания издател на сертификат и продукт от категорията SSL сертификат и натиснете бутона Добави.

По-надолу на същата страница трябва да въведете нужната информация за конфигуриране на сертификата. След като сте попълнили изискваните данни, натиснете бутона Потвърди, след което натиснете бутона Създай.

Подновяване на SSL сертификат

За подновяване на съществуващ SSL сертификат, въведете домейна във формуляра Съществуващ SSL сертификат, след което изберете действието Подновяване. По подразбиране, сертификатът ще бъде подновен с текущите си данни. Ако искате да промените информацията за издаването му, натиснете конфигурационния бутон (с икона зъбно колело) до сертификата в списъка с артикули и направете необходимите промени. След като сте готови, натиснете бутона Потвърди, след което натиснете бутона Създай.

Ъпгрейд на хостинг акаунт

За да създадете поръчка за ъпгрейд към различен план, въведете домейна или потребителското име на акаунта във формуляра Съществуващ хостинг акаунт, след което изберете действието Ъпгрейд. По-надолу на същата страница изберете желания план от менюто Нов хостинг план, след което натиснете бутона Потвърди.

Трябва да имате предвид, че ако в списъка с планове за ъпгрейд има повече от един възможен избор, клиентът по подразбиране ще може да избере нещо различно от Вас. За да "заключите" тази заявка за плащане към конкретен план, трябва да маркирате опцията Забрани избор на артикули от страна на клиента преди да натиснете бутона Създай.

Миграция на хостинг акаунт

За да създадете поръчка за миграция на акаунт в друг технически център, въведете домейна или потребителското име на акаунта във формуляра Съществуващ хостинг акаунт, след което изберете действието Миграция. По-надолу на същата страница изберете желания технически център и план от менюто Нов хостинг план, след което натиснете бутона Потвърди.

Трябва да имате предвид, че ако в списъка с технически центрове и планове има повече от един възможен избор, клиентът по подразбиране ще може да избере нещо различно от Вас. За да "заключите" тази заявка за плащане към конкретна локация и план, трябва да маркирате опцията Забрани избор на артикули от страна на клиента преди да натиснете бутона Създай.