Първоначален одит на сигурността

Веднага след активирането на тази услуга към акаунта Ви, ние ще извършим пълен одит на сигурността на сайта. Ще Ви предоставим пълен доклад с откритите от нас проблеми, както и възможни решения и препоръки. Ако можем да изпълним част от тях, без това да пречи на работата на сайта Ви, ще го направим и ще Ви информираме допълнително.

Обновявания на софтуера на акаунта

Обновяванията и управлението на сайтове не са част от тази услуга. Въпреки това, за WordPress - най-популярното уеб приложение - разполагаме със стандартизирани процедури за ъпдейт и тестове, така че с Ваше съгласие, може да извършим и обновявания.

Предоставени гаранции

Ако се съобразявате с препоръките за сигурност, които ще Ви предоставяме с първоначалния и месечните одити на сигурността, ние можем да гарантираме, че сайтът Ви ще е защитен срещу всички често срещани уязвимости. Също така, ние постоянно наблюдаваме за нови уязвимости и вектори на атака и се стараем да взимаме превантивни мерки срещу тях.