Промяна на часовата зона на сървъра за PHP скриптове

PHP скриптовете на Вашия акаунт ползват часовата зона на сървъра, която зависи от местоположението на техническия център. Вижте статията Часова зона на сървъра за повече информация.

Ако желаете да смените часовата зона за Вашите PHP скриптове или приложения, трябва да промените стойността на PHP директивата date.timezone. За да направите това за домейн/поддомейн, използвайте раздел PHP Настройки на Вашия Контролен панел и последвайте тези стъпки:

  1. Натиснете бутона Промени до домейна/поддомейна.
  2. Изберете желаната от Вас часова зона от падащото меню до директивата date.timezone от раздел Директиви. Ако не виждате директивата date.timezone, натиснете бутона Покажи допълнителните директиви, с които ще се покажат всички директиви, които можете да променяте през интерфейса за управление на PHP настройки.
  3. Натиснете бутона Запази.

Часовата зона може да бъде променена и чрез ръчното добавяне на следния код в PHP конфигурационен файл:

date.timezone = "chasova_zona"

Заменете chasova_zona с часовата зона, която бихте желали да използвате. Списък с часовите зони, поддържани в актуалната версия на PHP, можете да намерите на адрес http://php.net/timezones.

Повече информация за промяната на PHP настройки е налична в статията ни Промяна на PHP настройките за Вашия акаунт.

Промяна на часовата зона за PHP 5.3

PHP 5.3 е остаряла версия и не се поддържа от разработчиците на PHP, затова съветваме всички клиенти да преустановят изполването на тази версия.

Ако искате да промените часовата зона за скриптове, използващи PHP 5.3, освен промяната на стойността на директивата date.timezone (описана по-горе), трябва да добавите и следния ред в .htaccess файл:

SetEnv TZ

Този .htaccess файл трябва да бъде в папката с Вашите PHP скриптове или в папка от по-горно ниво, тъй като тези файлове работят рекурсивно.

Промяна на часовата зона за MySQL сесии

Имайте предвид, че промяната на часовата зона за Вашите PHP скриптове, няма да се приложи за часовата зона на MySQL сървъра. Ако използвате вградените функции за работа с дати на MySQL, връщаните от тях стойности ще зависят от часовата зона на MySQL сървъра, така че е необходимо да извършвате часови корекции чрез Вашите скриптове. Може да намерите повече информация по темата в нашата статия Промяна на часовата зона на MySQL сесии.