75% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ ХОСТИНГ ПЛАНОВЕ, ЗА ДА ПРЕМЕСТИТЕ ЛЕСНО СВОЯ БИЗНЕС ОНЛАЙН

IP адреси и DNS услуги

Основен IP адрес на сървъра

Можете да видите основния IP адрес на сървъра в страничната лента Информация, секция Основен IP адрес на сървъра:

Основен IP адрес на сървъра


Основният IP адрес на сървъра се използва:

  • за изходящ e-mail. Ето защо ако използвате нашия e-mail сървър за изходяща поща, SPF записите за Вашите домейни трябва да съдържат и основния IP адрес на сървъра.
  • изходящи връзки от сървъра. Ето защо ако използвате софтуер на Вашия акаунт, който се свързва с отдалечена услуга, достъпът до която е ограничен по IP адрес, трябва да добавите този IP адрес в списъка с разрешени адреси за достъп.
  • ако Вашия акаунт не разполага с други IP адреси, всички A записи на Вашите домейни ще сочат към този адрес.


IP адреси на акаунта

В някои случаи Вашият акаунт може да разполага с допълнителни IP адреси - например ако сте закупили собствен IP адрес за инсталация на SSL сертификат. IP адресите на акаунта ще се показват в лентата Информация, секция IP адреси:

IP адреси

Вашите домейни трябва да сочат към IP адреса на акаунта. Ако домейните Ви използват нашите DNS сървъри, неговите DNS записи могат да бъдат редактирани в секцията DNS записи на Контролния панел. Ако Вашият акаунт разполага с повече от един IP адрес (например заради инсталацията на няколко SSL сертификата), един от тях ще бъде маркиран като основен. Това е IP адресът, към който ще бъдат насочени всички DNS записи, в случай че използвате функцията Възстанови в секцията DNS записи.

Чужди DNS сървъри

Ако Вашият домейн не използва DNS сървърите на хостинг сървъра, имайте предвид:

  • ако акаунтът Ви разполага с IP адрес, домейните Ви трябва да сочат към него, в противен случай - към основния IP адрес на сървъра.
  • ако домейнът Ви разполага със SPF запис и използвате нашия сървър за изходяща поща, SPF записът трябва да съдържа и основния IP адрес на сървъра.

 

Промяна на IP адресите на сървъра

Въпреки че нашите сървъри използват статични IP адреси, е възможно от време на време IP адресите на сървъра да бъдат сменени.

Обикновено процедурата по смяна на IP адресите протича по следния начин:

  • ще зачислим нови IP адреси на сървъра, които ще работят паралелно със старите. По този начин няма да има смущения в услугите на сървъра.
  • в секциите DNS записи и Информация за сървъра на Контролния панел ще се появи информация за IP адресите, които ще бъдат сменени.
  • ще уведомим нашите клиенти относно промените и ще им дадем достатъчно време да преминат към новите IP адреси, в случай че ги използват за достъп до услугите на сървъра. Ако даден домейн използва външни (не наши) DNS сървъри, клиентът ще трябва сам да актуализира IP адресите в тях.
  • ще обявим датата, на която старите IP адреси ще спрат да работят. До тази дата клиентите е нужно да са направили необходимите актуализации.


В случай че Вашите домейни използват DNS сървърите на хостинг сървъра и Вие не използвате нито един от засегнатите IP адреси във Ваша програма, не е нужно да правите нищо във връзка с промяната на IP адресите.