Сървърни/Системни Спецификации

 • Хардуерна конфигурация
 • Операционна система
 • Софтуерна платформа
 • Използване на mod_deflate
 • Използване на mod_brotli
 • Използване на mod_speling
 • Създаване на папка icons
 • 500 Server Error
 • Преминаване от FastCGI на FPM
 • Използване на .htaccess
 • Използване на .ftpaccess
 • Използване на robots.txt файлове
 • Грешка "412 Precondition Failed" - използване на mod_security2
 • HTTP логове в реално време
 • Логове на електронната поща
 • Информация в лог файловете на Apache
 • Сървърни логове за уеб и FTP достъп
 • Използване на FastCGI + OPcache (ограничена поддръжка)
 • IP адреси и DNS услуги
 • Съобщение "Unable to start another process"