ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Можете да управлявате и да прегледате конфигурацията на PHP за поддомейните си на страницата "PHP настройки" в Контролния панел. Там има и диагностична информация, която се отнася само до PHP-FPM.

Когато щракнете на бутона "Промени" до някой от поддомейните, ще видите страница с настройките на PHP за конкретния поддомейн.

Ако избраната PHP технология е FPM с OPcache, можете да щракнете върху бутона "Статус", за да видите допълнителен списък с диагностична информация за производителността и натовареността на сайта Ви.

Следва списък с диагностичните показатели, които можете да видите, наред със значението на всеки от тях:

Accepted connБроят на заявките, които са приети и обработени.
Active processesБроят на активните PHP-FPM процеси, които приемат заявки.
Idle processesБроят на процесите, които са свободни.
Listen queueТази стойност показва броя на заявките, които изчакват изпълнение.
Listen queue lenТова е броят на чакащите изпълнение заявки.
Max active processesТова е най-големият брой активни процеси, които са били стартирани, откакто работи главният PHP-FPM процес.
Max children reachedПоказва колко пъти е достиган лимитът за брой PHP-FPM процеси, които обработват заявки.
Max listen queueПоказва най-големият брой заявки в опашката, откакто е стартиран главният PHP-FPM процес.
PoolТова е общият идентификатор на FPM процесите. Обикновено е името на поддомейна.
Process managerТипът стратегия за управление на процесите, избрана за сайта Ви. На нашите сървъри тази стойност е "ondemand".
Slow requestsБроят заявки, които са отнели повече време за обработка от определен максимален срок за изпълнение.
Start sinceПоказва броят на секундите, в които е работил главният PHP-FPM процес.
Start timeПоказва кога е стартиран PHP-FPM процесът.
Total processesБроят на всички PHP-FPM процеси, които работят в момента.

Най-важните показатели, на които трябва да обърнете внимание, са "Max children reached" и "Listen queue".

Max children reached

Тази стойност ще се увеличава винаги, когато главният PHP-FPM процес достигне максималния брой процеси, които може да стартира за изпълнение на заявки.

Ако тази стойност не е нула, това означава, че в даден момент е имало повече заявки към сайта Ви, отколкото хостинг услугата Ви е могла да изпълни лесно и заявките са започнали да се трупат на опашка за изпълнение. Това може да направи сайта Ви по-бавен от обикновено и може да е индикация за други проблеми.

Listen queue

Тази стойност показва броя на заявките, които чакат да бъдат изпълнени. Ако в опашката има заявки, това може да означава, че сайтът Ви е претоварен или има друг проблем, който забавя изпълнението на заявките.

Детайли за работещите процеси

Можете и да прегледате състоянието на работещите FPM процеси. Това се прави на командния ред с командата php-fpm-status. С нея можете да видите какви заявки обработва сайтът Ви в момента.

За целта трябва да влезете в акаунта си през SSH и да изпълните следната команда:

php-fpm-status www.example.com

Трябва да заместите "www.example.com" с името на сайта си.

Ето примерен резултат от командата:

Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=0
Content-Type: text/plain
 
pool:         www.example.com
process manager:   ondemand
start time:      25/Apr/2021:01:37:49 +0800
start since:     1695502
accepted conn:    66673
listen queue:     0
max listen queue:   0
listen queue len:   0
idle processes:    1
active processes:   2
total processes:   3
max active processes: 20
max children reached: 2
slow requests:    0
 
************************
pid:         22441
state:        Running
start time:      17/May/2021:04:14:52 -0400
start since:     871
requests:       127
request duration:   685
request method:    GET
request URI:     /fpm-status-ShOC0gaIVoh0eiH1eEGNahVEK?full
content length:    0
user:         -
script:        -
last request cpu:   0.00
last request memory: 0

************************
pid:         22442
state:        Idle
start time:      17/May/2021:04:14:52 -0400
start since:     871
requests:       127
request duration:   64918
request method:    POST
request URI:     /index.php
content length:    36
user:         -
script:        /home/example/www/www/index.php
last request cpu:   2.62
last request memory: 2097152

Първата част от резултата показва същата информация като "Статус" раздела, описан по-горе.

След нея има информация за всеки активен FPM процес. Детайлите са както следва:

pidТова е идентификационният номер на процеса в операционната система на сървъра.
stateСъстояние на процеса. Най-вероятно има един или повече процеси в "Idle" състояние, които изчакват нови заявки.
start timeКога е стартиран процесът.
start sinceПоказва колко секунди е работил процесът досега.
requestsБроят заявки, обработени от този процес.
request durationКолко време е отнело на процеса (в микросекунди) да обработи последната заявка.
request methodHTTP методът на последната обработена заявка.
request URIURI на заявката. Имайте предвид, че в зависимост от конфигурацията на сайта Ви, стойността тук може да се различава от тази, подадена на сървъра при заявката.
content lengthКолко байта е заявката.
userНе се ползва на нашите сървъри.
scriptПътека на файловата система до изпълнявания PHP файл.
last request cpuКолко процесорно време (секунди) е отнело на сървъра да обработи заявката.
last request memoryКоличеството памет (байтове), което е използвано от сървъра, за да обработи заявката.

Най-важните показатели са "request duration", "last request cpu" и "last request memory".

Request duration

Показва колко време е отнело на PHP FPM процеса да обработи последната заявка. Времето тук се измерва в микросекунди, така че 5 000 000 означава 5 секунди.

Last request CPU

Показва колко секунди процесорно време е отнело на сървъра да обработи последната заявка. Този показател е важен, защото може да Ви покаже дали някой скрипт претоварва акаунта Ви. По-ниски стойности са по-добри и за натоварването, и за производителността на сайта.

Last request memory

Показва количеството памет, заделено за PHP FPM процеса по време на последната обработена заявка.

Въпреки че ограничението на сървърите ни е доста високо, трябва да имате предвид, че ако паметта свърши, сайтът Ви може да спре да работи. Ако тази стойност често е висока, това може да означава, че има проблеми с употребата на ресурси от страна на PHP приложенията Ви.