Създаване на MySQL база данни/потребител

Можете да създавате нови MySQL база данни и потребители единствено чрез раздел MySQL бази данни на хостинг Контролния панел.

Важно: MySQL 5 и MySQL 8 сървърите за бази данни са отделни и не споделят бази данни и потребители, така че можете да достъпвате MySQL 5 бази данни само на MySQL 5 потребители и MySQL 8 бази данни само на MySQL 8 потребители. Това ви позволява да имате два потребителя за MySQL 5 и MySQL 8 с едно и също име, но с различни пароли и привилегии.

Създаване на MySQL база данни

За да създадете MySQL база данни:

 1. Отворете раздел MySQL бази данни във Вашия хостинг Контролен панел.
 2. Изберете таб Бази данни.
 3. Изберете MySQL версията на Вашата база данни от падащото меню MySQL версия.
 4. Въведете име за Вашата база данни в полето Име на базата. Името на Вашата база данни започва с Вашето потребителското име за хостинг Контролния панел, последванo от долна черта (_).
 5. Изберете колацията за Вашата база данни в падащото меню Колация. Колацията по подразбиране е utf8_general_ci.
 6. Натиснете бутона Създай.

След като създадете база данни, системата автоматично ще добави всички права на Вашия главен MySQL потребител за тази база данни. Името на Вашия главен MySQL потребител е същото като Вашето потребителско име за хостинг Контролния панел. Паролата за Вашия главен MySQL потребител е първоначалната парола за Вашия хостинг Контролен панел по подразбиране.

Създаване на MySQL потребител

По подразбиране Вашият главен MySQL потребител има всички привилегии за всички Ваши бази данни. Поради съображения за сигурност Ви съветваме да създадете и използвате отделен MySQL потребител за всяко софтуерно приложение, инсталирано на Вашия акаунт.

Можете да създадете MySQL потребител, следвайки тези стъпки:

 1. Отворете раздел MySQL бази данни във Вашия хостинг Контролен панел.
 2. Изберете таб MySQL потребители.
 3. Изберете MySQL версията на Вашата база данни от падащото меню MySQL версия.
 4. Въведете име за Вашия MySQL потребител в полето MySQL потребител.
 5. Въведете парола за Вашия MySQL потребител в полетата Парола и Потвърди паролата.
  Важно: Ще видите индикатор за надеждността на паролата под полето Парола. Той се обновява в реално време, докато въвеждате паролата. Има пет нива на надеждност на паролата: Много ниска, Ниска, Средна, Висока и Отлична. Наред с индикатора за надеждност на паролата, ще виждате и съвети в подсказка до индикатора. Имайте предвид, че бутонът Добави ще бъде неактивен (изключен), ако паролата е с ниво на надеждност Много ниска или Ниска.
 6. Изберете опцията Включи за настройката Външни връзки, ако MySQL потребителят ще се използва за отдалечен достъп до Вашите бази данни. За повече информация относно използването на външни връзки, моля да разгледате нашата статия Разрешаване на външни връзки към база данни.
 7. Натиснете бутона Добави.