75% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ ХОСТИНГ ПЛАНОВЕ, ЗА ДА ПРЕМЕСТИТЕ ЛЕСНО СВОЯ БИЗНЕС ОНЛАЙН

Разрешаване на достъп на трети лица до MySQL база данни

Ако желаете да дадете достъп до MySQL база данни на трето лице (например програмист, който разработва приложение за Вас), не трябва да им давате потребителското име и паролата за Вашия Контролен Панел. Вместо това можете да им създадете допълнителен MySQL потребител за базата данни. Можете да управлявате Вашите MySQL бази данни и потребители чрез раздел MySQL бази данни на хостинг Контролния панел.

В случай, че се разработва нов проект/сайт, ще трябва първо да създадете нова MySQL база данни и потребител, следвайки инструкциите в нашата статия Създаване на MySQL база данни/потребител. Поради съображения за сигурност, бази данни могат да се създават само през хостинг Контролния панел.

След като MySQL базата и потребителят са създадени, трябва да асоциирате MySQL потребителя с базата данни, следвайки инструкциите от нашата статия Асоцииране на MySQL потребител с база данни. Можете да дадете всички привилегии на новия MySQL потребител, освен ако нямате съображения да ограничите допълнително потребителя.

Вашият програмист може да има нужда от директен достъп до базата данни за извършване на манипулации с данните. Можете да им дадете линк за достъп до phpMyAdmin приложението, което е достъпно на всички наши сървъри. Копирайте линкът, който е означен като phpMyAdmin, вместо линкът влез до нея.

Ако е нужен отдалечен достъп чрез програма, инсталирана локално (например MySQL Workbench), трябва да разрешите външните връзки за MySQL потребителя. Процесът е обяснен в детайли в нашата статия Разрешаване на външни връзки към база данни.

Ако трябва да предоставите достъп и до Вашите файлове, можете да създадете допълнителен FTP потребител за целта. Повече подробности ще откриете в статията FTP потребители.

Важно: Ако вече не е нужно третото лице да има достъп до Вашата база данни, трябва да смените паролата на техния MySQL потребител. Възможно е софтуер, който е инсталиран на Вашия акаунт, да се свързва чрез същия MySQL потребител. В такъв случай трябва да смените паролата и в конфигурационния файл на софтуера.