23 декември 2003

Внедряване на MySQL 4

След провеждане на задължителните тестове, MySQL 4 е инсталирана и работи успешно на всички наши сървъри. В резултат на промяната, производителността на нашите машини беше подобрена, без да се намалява тяхната стабилност.

25 февруари 2003

Добавена е поддръжка за curl и gettext за PHP, и mod_rewrite за Apache

С радост съобщаваме, че вече поддържаме curl и gettext за PHP, и mod_rewrite за Apache на всички наши сървъри.