Лятна Промоция - 50%
Използвате промоционален код summer50 за 50% отстъпка.

19 януари 2004

Поддръжка на SSL за MySQL, FTP и IMAP

Внедряването на SSL поддръжка е следваща стъпка в подобряването на сигурността на Вашата уеб комуникация. С радост съобщаваме, че след провеждане на задължителните тестове, интегрирахме поддръжката на SSL (Secure Socket Layer) за MySQL, FTP и IMAP на всичките си сървъри.

16 януари 2004

Поддръжка на Ruby

В отговор на искания на наши клиенти, инсталирахме най-новата версия на програмния език Ruby. Сега освен Perl, Python и PHP, клиентите на ICDSoft ще могат да се възползват от удобните методи за обработка на текстови файлове и обектно-ориентирано програмиране, които предлага Ruby.

23 декември 2003

Внедряване на MySQL 4

След провеждане на задължителните тестове, MySQL 4 е инсталирана и работи успешно на всички наши сървъри. В резултат на промяната, производителността на нашите машини беше подобрена, без да се намалява тяхната стабилност.

25 февруари 2003

Добавена е поддръжка за curl и gettext за PHP, и mod_rewrite за Apache

С радост съобщаваме, че вече поддържаме curl и gettext за PHP, и mod_rewrite за Apache на всички наши сървъри.