Когато активирате автоматично подновяване за хостинг услуга, системата автоматично създава запис за това в раздел „Автоматични плащания" в Административния панел. Този раздел показва подробности за всяко автоматично плащане - статус, начин на плащане, дата на следващо плащане, данни за клиента, описание на продукти, обща сума за плащане.

Активните автоматични плащания могат да бъдат спрени по всяко време чрез бутона „Спри авт. плащане“. Ако е необходимо, можете лесно да активирате ново автоматично плащане, като включите автоматично подновяване за желаната услуга.

Можете да плащате за услуги ръчно, дори ако те имат активирано автоматично подновяване. Датите за плащане и изтичане ще бъдат актуализирани в автоматичното плащане.

Системата ще направи общо 4 опита да обработи автоматичното плащане. В случай, че и четирите опита са неуспешни, автоматичното плащане ще бъде деактивирано.

ВАЖНО: Общата сума, показана на страницата за съответното автоматично плащане, се актуализира два пъти дневно и се изчислява динамично въз основа на текущите цени на услугите и Вашите отстъпки. Общата сума, която ще заплатите, винаги ще бъде точна и ще отразява правилните цени и отстъпки към момента на плащането.