SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!

В подсекцията "Зареждане на сметка" можете да захраните Вашата сметка. Сумата, която е позволено да заредите, зависи от валутата и състоянието на Вашия паричен баланс. Точните ограничения можете да видите в помощния текст до полето за въвеждане на сума за зареждане на сметката. След като заплатите избраната сума за зареждане на сметката, тя ще стане налична като кредит във Вашия акаунт. Тази подсекция няма да е видима, ако вече сте над позволения кредитен лимит.

Паричният баланс може да бъде захранен също и от други операции като например възстановяване на парични средства или компенсации.

Данък добавена стойност (ДДС) се добавя автоматично за всички плащания за захранване или погасяване на паричния баланс за клиенти/фирми в ЕС. ДДС се пресмята и показва автоматично на страницата за плащане според данните за фактуриране, които са въведени за акаунта в раздел "Профил" > таб "Данни за фактура". 20% ДДС се прилага за клиенти и фирми с търговска дейност в България.