Когато дадена хостинг услуга е близо до изтичане, и за нея е активирана опцията за автоматично подновяване, системата автоматично ще поднови услугата 10 дни преди нейното изтичане и ще добави сумата за подновяване като дебит към паричния баланс. Веднъж месечно системата ще изчиства задължението, като автоматично таксува сметката Ви в PayPal.