Интерфейсът "Права на собственост" > "Управление на плащанията" Ви дава възможност да променяте определени параметри, свързани с плащанията за услугите във Вашия Административен панел.

Управление на клиента

Настройката "Клиент" за всеки акаунт определя кой и как може да плаща за определената услуга/акаунт. Възможните настройки са описани в секция "Управление на клиента - Без клиент / Магазин на ICDSoft / Ваш собствен магазин".

Промяна на настройката "Управление на плащанията" за хостинг акаунт

При някои обстоятелства Вие бихте желали да промените настройката "Управление на плащанията" за определен акаунт, например когато:

  • искате да прехвърлите отговорността за плащането на акаунта от Вас (риселъра, "Само от риселърa") към клиент (наличен в секция "Клиенти"),
  • да направите акаунта с настройка "Без клиент - Само от риселъра", за да може да го подновявате единствено Вие през Административния панел.

За да промените "Управление на плащанията" на определен акаунт, трябва:

1. Да изберете съответния акаунт.
Можете да изберете един хостинг акаунт (или която и да е друга услуга) в интерфейса, като въведете част от името му в полето "Изберете услуга". Падащо меню ще покаже резултатите от търсенето, подредени по тип услуга. От това меню можете да изберете търсената услуга. Хостинг акаунтите са отбелязани като username@server, докато домейните са показани само по името си.

2. Задайте новата стойност в полето "Клиент".
Полето Клиент показва списък на Вашите Клиенти, както и "Без клиент - Само от риселъра".

3. Натиснете бутона "Промени".

Промяна на домейна с отстъпка за даден хостинг акаунт

Домейнът с отстъпка за даден хостинг акаунт е този домейн, чиято цена е намалена като част от хостинг пакета. Всеки хостинг акаунт може да има един домейн с отстъпка. Обикновено това е основният домейн на акаунта, но при определени обстоятелства може да се налага промяната му - например ако смятате да замените главния домейн на акаунта си с друг и да не ползвате/подновявате повече стария домейн. За да смените домейна с отстъпка за един хостинг акаунт, трябва:

1. Да изберете домейна, който ще бъде новият домейн с отстъпка за акаунта.
Въведете част от домейна в полето "Изберете услуга". Изберете точния домейн от резултатите в падащото меню.

2. Ще видите настоящата настройка "Клиент", както и хостинг акаунта, с който се плаща съответния домейн. В полето "Група", задайте опцията "Домейн с отстъпка".
Ако акаунтът вече има домейн с отстъпка (обикновено това е предишния основен домейн на акаунта), ще видите предупреждение, че досегашният домейн с отстъпка повече няма да се третира като такъв и евентуално ще се заплаща на пълна цена.

3. Натиснете бутона "Промени".

ЗАБЕЛЕЖКА: Домейните с отстъпка не могат да бъдат местени в друг акаунт или задавани като самостоятелни домейни, ако хостинг акаунтът, от който те биват местени, няма друг допълнителен домейн, който да бъде зададен като новия домейн с отстъпка за този акаунт. В такъв случай бутонът "Промени" няма да бъде активен.

Преместване на плащането на домейн към друг хостинг акаунт, самостоятелни домейни

Всеки домейн във Вашия Административен панел може или да е част от хостинг акаунт (като домейн с отстъпка, или допълнителен домейн), или да е самостоятелен домейн без да е част от хостинг акаунт. Домейните с отстъпка са с намалена цена, докато допълнителните и самостоятелните домейн се заплащат на пълна цена спрямо нашата ценова листа за домейни.

Чрез интерфейса "Права на собственост" > "Управление на плащанията", Вие можете да променята настройката "Клиент" за един домейн, да изместите плащанията за този домейн към друг хостинг акаунт, както и да го задавате като самостоятелен домейн.

1. Изберете домейна, чиято настройка искате да промените
Въведете част от домейна в полето "Изберете услуга". Изберете точния домейн от резултатите в падащото меню.

2. Задайте новата (ако е необходимо) стойност за "Клиент".

3. Изберете хостинг акаунта, към който искате да преместите плащанията за този домейн, и задайте "Група".
Ако не изберете хостинг акаунт, домейнът ще може да бъде зададен като самостоятелен в полето "Група".

4. Натиснете бутона "Промени".