Работата с овърдрафта се извършва по следната схема:

Ден 1: Това е датата, на която получавате достъп до овърдрафт. Това става автоматично, когато услугите в Административния панел достигнат необходимия брой. Вие ще получите уведомление по email, че Вашият акаунт има пуснат овърдрафт.

Ден 1 - Ден 30: Това е периодът, в който Вашият овърдрафт е активен и можете да го ползвате като метод за плащане. Размерът на овърдрафта ще се увеличава с всеки новозакупен или подновен хостинг акаунт. Можете да покриете дължимата сума по овърдрафта по всяко време. Ако това се случи след 27-я ден от пускането на овърдрафта (т.е. 7 дни преди неговото изтичане), тогава датата за погасяване ще се измести автоматично с 30 дни напред.

Ден 30: Това е датата за погасяване на овърдрафта. Ако към този момент нямате сума за покриване, размерът на овърдрафта ще бъде преизчислен, и ако все още е над USD 100.00, овърдрафтът ще бъде удължен с 30 дни. Ако имате сума за покриване, тогава овърдрафтът ще бъде блокиран и няма да можете да го ползвате като метод за плащане, докато не покриете дължимата сума по него. А при покриване на дължимата сума, овърдрафтът ще бъде преизчислен и удължен, ако е над $100.00 USD.

Ден 30 - Ден 44: В този период ще имате възможност да поръчвате и подновявате услуги с директно плащане, но овърдрафтът Ви ще остане блокиран, освен ако не покриете сумата по него.

Ден 44: Ако все още сумата по Вашия овърдрафт не е покрита, ние ще изискаме нейното незабавно заплащане. Няма да имате възможност да поръчвате услуги в Административния панел, без да покриете сумата по овърдрафта. Възможно е и да бъдат прекратени услугите, за които е използван овърдрафтът като метод на плащане, но които реално все още не са заплатени.

При покриване на дължимата сума по овърдрафта и неговото последващо удължаване, датата на погасяване се премества 30 дни напред спрямо предишната дата на погасяване ("Ден 30" от стария период става "Ден 1" от новия).