SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!

Овърдрафтът предоставя възможност за поръчка на услуги без да е необходимо да се заплащат веднага. Вместо това сумата на поръчаните услуги се акумулира и може да се заплати за всички поръчани услуги с едно плащане наведнъж (Месечна сметка).

Ако Вашият акаунт има право на овърдрафт, това ще бъде отразено в секцията "Плащания и поръчки" > "Паричен баланс" и ще можете да го използвате като метод за плащане в Административния панел. Овърдрафтът ще е наличен докато не достигнете неговия лимит или дата за погасяване. При достигане на датата за погасяване трябва да покриете/заплатите използваната сума от овърдрафта. Тогава датата на погасяване на овърдрафта ще се обнови, така че да можете да го ползвате отново.

По подразбиране овърдрафтът е наличен за 30 дни и този период започва да тече от датата, на която е бил пуснат овърдрафтът за Вашия акаунт. При погасяването му около/след датата на погасяване, тази дата се премества с 30 дни напред.

Ако използваната сума от Вашия овърдрафт е по-малко от 5% от разрешения за Вас овърдрафт, ние може да не изискаме нейното плащане на датата за погасяване на овърдрафта. В такъв случай тази сума ще остане дължима за следващия месец.

Ние не налагаме никакви лихви или такси за използването на овърдрафта.