Целта на личните бележки е да можете да добавяте коментари към Вашите акаунти. Тези бележки ще са видими в секция "Хостинг услуги" > "Хостинг акаунти" на Административния панел. За да добавите лични бележки към даден акаунт, трябва да отидете в неговия екран за управление в секция "Хостинг услуги" > "Хостинг акаунти". Изберете "Бележки за акаунта", попълнете бележките в полето "Лични бележки" и съхранете. Личните бележки са Ваши бележки свързани с акаунта и могат да съдържат информация важна за Вас. Моля, не ползвайте това поле за бележки до техническата поддръжка. Моля, използвайте полето "Бележки към техническа поддръжка" за тази цел.