SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
  • Управление на хостинг акаунти
  • Добавяне на съществуващ хостинг акаунт
  • Премахване на хостинг акаунт от Административния панел
  • Управление на клиента - Без Клиент / Магазин на ICDSoft / Ваш собствен магазин
  • Влизане в Контролния панел на акаунта
  • Добавяне на лични бележки към даден акаунт
  • Добавяне на бележки към техническата поддръжка
  • Редактиране на шаблона за съобщението за активиран хостинг акаунт
  • Редактиране на шаблона за началната страница
  • Асоцииране на SureSupport.com акаунт с Административния панел