Бележките за техническата поддръжка Ви позволяват да добавяте бележки, които ще бъдат видими за нашия отдел за техническа поддръжка, когато крайният клиент се свърже с него. За да добавите такива бележки, трябва да отидете в секцията за управление на акаунта и да изберете "Бележки за акаунта". Въведете бележките в полето "Бележки към техническа поддръжка" и съхранете.