Началната страница е страницата, която ще бъде сложена по подразбиране на новите хостинг акаунти.

За да редактирате шаблона за началната страница, изберете "Акаунт и клиенти" > "Профил" от лявото меню, след това "Шаблони", а накрая "Начална страница". Направете промените по HTML кода на началната страница и ги съхранете.