За да премахнете съществуващ хостинг акаунт от списъка, първо отидете в секция "Хостинг услуги" > "Хостинг акаунти", за да видите списъка с добавени акаунти. Таблицата на списъка съдържа няколко колони. Натиснете върху "Още" > бутон "Детайли" в последната колона, отнасящ се до акаунта, чиито данни искате да промените. Ще се отвори нов екран с различни настройки и функции. За да премахнете акаунта, изберете "Премахване" от допълнителното меню. Ще се отвори нов прозорец с допълнителна информация. Въведете паролата за Административния панел и натиснете бутона "Премахни".