Виртуални сървъри (Managed VPS) - хостинг планове First Class и Ultimate

Какво представлява хостинг планът First Class?

Хостинг планът First Class представлява управляван сървър от виртуален вид, още познат като managed VPS. Сървърите, които обслужват First Class планове, имат множество централни процесори (CPU), както и множество solid-state дискове (SSD). Всеки First Class план притежава собствени CPU ядра и собствен SSD. По този начин се постига 100% виртуализация - всеки акаунт има собствени гарантирани ресурси, включително I/O операции, като акаунти на същия сървър не могат по никакъв начин да влияят негативно на нормалното функциониране на други акаунти.

Какво е местоположението на First Class сървърите?

Предлагаме First Class сървъри в техническите центрове в България (Neterra, София), САЩ (CenturyLink, Бостън) и Хонг Конг (iAdvantage).

За каква употреба е подходящ хостинг планът First Class?

Този план е проектиран и създаден най-вече за клиенти със сайтове, които са надраснали ресурсите, предлагани от споделената хостинг среда. Можете да хоствате популярни сайтове с огромна посещаемост, сайтове, които са станали вайръл, или сайтове, които изискват повече процесорни ресурси (например, за видео обработка). First Class планът е подходящ за всеки сайт, за който е необходима стабилна и непрекъсваема услуга с много налични сървърни ресурси.

За каква употреба е подходящ хостинг планът Ultimate?

Хостинг планът Ultimate е надграждане на First Class услугата. Потребителите на Ultimate получават 8 CPU ядра, 24 GB RAM и 1 TB SSD пространство, което позволява хостването на почти всеки сайт в Интернет. Планът Ultimate е предвиден да хоства големи и популярни сайтове или сложни ресурсоемки софтуерни приложения, за които не биха били достатъчни ресурсите, предлагани от плана First Class.

Къде мога да открия root паролата си?

Въпреки че SSH достъп до сървъра е наличен, като потребител на First Class или Ultimate план, не получавате root достъп. Това е управлявана услуга - системният софтуер на сървъра се добавя и настройва от нас.

Колко домейн имена мога да хоствам на един акаунт?

Всеки хостинг акаунт е предвиден да хоства едно домейн име. НашитеУсловия за ползване се отнасят и за VPS плановете, като основната разлика с плановете на споделената хостинг услуга е, че не бихме предприели мерки, ако акаунтът използва "твърде много ресурси". Като потребител на First Class или Ultimate план имате собствени сървърни ресурси и можете да ги използвате изцяло, без това да окаже влияние върху целия сървър.

Има ли някакви хардуерни или софтуерни ограничения при First Class и Ultimate плановете?

Въпреки че наличните процесорни и памет ресурси на VPS плановете са много по-високи от тези на споделен хостинг сървър, ресурсите не са неограничени. Всеки акаунт е ограничен в отредените CPU ядра и RAM памет.

За да се осигури нормалното функциониране на всеки сървър, са поставени следните ограничения, подлежащи на промяна и допълнителна настройка:

наличното CPU време за процес е ограничено на 60 секунди на процес

наличната памет за процес е ограничена на 195 MB на процес

максималният брой процеси е ограничен на 50

Стойностите на тези ограничения могат да бъдат увеличени, но не препоръчваме големи увеличения или пълно премахване. Целта на тези ограничения е да поддържа виртуалния сървър функциониращ, като не се позволява изчерпването на ресурсите. Ако стойностите на ограниченията се увеличат твърде много, могат да бъдат изчерпани всички хардуерни ресурси и виртуалният сървър да престане да отговаря на заявки. При достигане на такова състояние най-вероятно би се наложило рестартиране.

First Class и Ultimate плановете са подходящи за сайтове с огромна посещаемост, но възможните едновременни посещения винаги са крайно число. Това число до голяма степен зависи от начина, по който е настроен софтуерът на сайта, както и от ресурсите, които изисква всяко посещение.

Какъв софтуер получавам и възможно ли е да бъдат инсталирани допълнителни модули или софтуер?

Софтуерната среда на управляваните виртуални сървъри е много подобна на средата при споделените ни сървъри. Получавате всичкия софтуер, с който са окомплектовани споделените хостинг планове - Контролен панел, Уебмейл и пр., но добавянето на допълнителни модули/софтуер без изчерпателно тестване може да се отрази негативно на софтуерната среда и по тази причина не би било възможно да се уважат всички искания за допълнителен софтуер. При нужда от специфичен допълнителен софтуер можете да се свържете с нашия екип за техническа поддръжка и искането ще бъде разгледано за одобрение.

Има ли период за рекламация?

Възможна е рекламация за първия месец от абонамента, в срок от 15 дни.

Как са организирани плащанията?

First Class и Ultimate плановете се заплащат всеки месец. На първо число всеки месец ще получите фактура за текущия месец. Срокът за плащане е до края на месеца.

Какво е необходимо да знам за безплатните домейн име и SSL сертификат, които получавам с моя VPS план?

С всеки First Class или Ultimate план можете да получите безплатно домейн име и безплатен SSL сертификат. Дори и да заявите само един месец от тази услуга, получавате безплатно домейн име и безплатен SSL сертификат, които са валидни за 12 месеца.

Можете да избирате измежду всички окончания на домейни (TLD), които предлагаме на нашите клиенти. Можете да регистрирате ново домейн име, да подновите съществуващо домейн име, което е регистрирано през нас, или да трансферирате съществуващо домейн име от друг доставчик. Офертата за безплатно домейн име не покрива цената на домейни, които се продават на сайтове за търгове и подобни.

За безплатния SSL сертификат имате избор между GeoTrust RapidSSL и Sectigo Essential продуктите.

За да получите полагащите се безплатно домейн име и безплатен SSL сертификат, свържете се с нашия екип за техническа поддръжка след като бъде активиран Вашия хостинг акаунт.