За да редактирате шаблона на съобщението за активиран хостинг акаунт, изберете "Акаунт и клиенти" > "Профил" от лявото меню. След това отворете секцията "Шаблони", а след това - "Съобщение за активиран акаунт".

Има няколко полета и настройки, които можете да променяте:

От: Email адрес и име, които да бъдат добавени към хедъра "От:" на съобщението

Действие: Тук имате две опции:

  Изпращай съобщенията за активиран акаунт само до мен: Когато тази настройка е включена, съобщението за активиран хостинг акаунт ще бъде изпратено на Вас

  Изпращай съобщенията директно до клиентите с копие до мен: Когато тази настройка е включена, съобщението за активиран хостинг акаунт ще бъде изпратено на Вас и на email адреса, съдържащ се в личните данни на хостинг акаунта

Тема: Темата на съобщението

Шаблон на съобщение за хостинг акаунт без домейн: Това поле Ви позволява да редактирате текста, който ще бъде изпратен към Вашите клиенти, които си поръчат хостинг акаунт без регистрация на домейн

Шаблон на съобщение за хостинг акаунт с домейн: Това поле Ви позволява да редактирате текста, който ще бъде изпратен към Вашите клиенти, които си поръчат хостинг акаунт с регистрация на домейн

Шаблон на съобщение за хостинг акаунт с трансфер на домейн: Това поле Ви позволява да редактирате текста, който ще бъде изпратен към Вашите клиенти, които си поръчат хостинг акаунт с трансфер на домейн

Можете да ползвате бутона "Връщане на оригиналните стойности", за да върнете настройките но подразбиране.